Quầy thuốc Phúc An

Quầy thuốc Phúc An

Tổ 6, TT Mậu A, Văn Yên, Yên Bái (gần cổng viện Văn Yên)