Nhà thuốc Thuấn Hải

Nhà thuốc Thuấn Hải

Chợ Mường Lò, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái