Nhà thuốc Minh Ngọc

Nhà thuốc Minh Ngọc

51/5 Mậu Thân, Phường 3, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long