Nhà thuốc Kim Hương

Nhà thuốc Kim Hương

276 Phan Văn Năm, Khóm 2, Phường Cái Vồn, Thị xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long