Nhà thuốc Huỳnh Bính

Nhà thuốc Huỳnh Bính

Số 9 Đường Quãng Trọng Hoàng, Thị trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long