Nhà thuốc Từ Hảo

Nhà thuốc Từ Hảo

56 Điện Biên Phủ, Phường 2, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh