Nhà thuốc Tấn Đạt 2

Nhà thuốc Tấn Đạt 2

Khóm Minh Thuận 1, Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh