Nhà thuốc Phúc An

Nhà thuốc Phúc An

Đường Dương Quang Đông, Khóm 4, Phường 5, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh