Nhà thuốc Huỳnh Lê

Nhà thuốc Huỳnh Lê

Khóm 6, Thị trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh