Nhà thuốc Hữu Dũng

Nhà thuốc Hữu Dũng

Khóm 2, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh