Nhà thuốc Hữu Dung

Nhà thuốc Hữu Dung

Khóm 4, Thị trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh