Nhà thuốc Hồng Phước

Nhà thuốc Hồng Phước

Đường Nguyễn Đáng, Khóm 3, Phường 6, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh