Nhà thuốc Đức Tế Đường

Nhà thuốc Đức Tế Đường

Số 02 Nguyễn Huệ, Khóm 1, TT Tiểu Cần, H Tiểu Cần, Trà Vinh