Nhà thuốc Đức Duy

Nhà thuốc Đức Duy

Khóm 4, Thị trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh