Nhà thuốc Bảo Thọ Đường

Nhà thuốc Bảo Thọ Đường

Số 4 Hùng Vương, Phường 4, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh