Quầy thuốc Minh Tâm

Quầy thuốc Minh Tâm

Ấp Lương Phú B, Xã Lương Hòa Lạc, Huyện Chợ Gạo,Tỉnh Tiền Giang