Nhà thuốc Số 10

Nhà thuốc Số 10

Ấp 5, Xã Phú An, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang