Nhà thuốc số 1

Nhà thuốc số 1

43 Trương Định, Phường 1, Thị xã Gò Công, Tỉnh Tiền Giang