Nhà thuốc Hồ Văn số 7

Nhà thuốc Hồ Văn số 7

Số 76 Mai Thị Út, KP1, Phường 1, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang (Chợ Cai Lậy)