Quầy Thuốc Lê Thị Hoa

Quầy Thuốc Lê Thị Hoa

Chợ Ghép, Quảng Chính, Quảng Xương, Thanh Hoá