Quầy Thuốc Khoa Lài

Quầy Thuốc Khoa Lài

Khu Trung Phong, TT Tân Phong, Quảng Xương, Thanh Hoá