QT Hà Phương

QT Hà Phương

Số nhà 04, TK 5, Thị trấn Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa