Nhà thuốc GPP Số 1 – Quầy chị Đức

Nhà thuốc GPP Số 1 – Quầy chị Đức

Cửa Tả, Phường Lam Sơn, TP Thanh Hoá, Thanh Hoá