Nhà Thuốc GPP số 01 – CN Dược Thọ Xuân

Nhà Thuốc GPP số 01 – CN Dược Thọ Xuân

277 Lê Lợi, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hoá