Nhà Thuốc GPP số 01 – CN Dược Ngọc Lặc

Nhà Thuốc GPP số 01 – CN Dược Ngọc Lặc

Lê Duẩn, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc, Thanh Hoá