Nhà Thuốc GPP số 01 – CN Dược Cẩm Thuỷ

Nhà Thuốc GPP số 01 – CN Dược Cẩm Thuỷ

Phố Đại Quang, TT Phong Sơn, Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá