Quầy thuốc Tuấn Nhung

Quầy thuốc Tuấn Nhung

Thanh Xuyên 5, Xã Trung Thành, Thị Xã Phổ Yên, Thái Nguyên