Quầy thuốc Trọng Tú

Quầy thuốc Trọng Tú

Phố Sơn Tập 2, Thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ, Thái Nguyên