Quầy thuốc Thảo Nguyên

Quầy thuốc Thảo Nguyên

Tiểu Khu Thái An, Thị Trấn Đu, Phú Lương, Thái Nguyên