Nhà thuốc Phương Linh

Nhà thuốc Phương Linh

Số 36 tổ 7 Phường Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên