Nhà thuốc Lương Hiền

Nhà thuốc Lương Hiền

Tổ 6 Phường Tân Long, Thành Phố Thái Nguyên, Thái Nguyên