Nhà thuốc Hoa Hải

Nhà thuốc Hoa Hải

Số nhà 944 Đường CMT8, Phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên