Nhà thuốc Thúy Ngọc – Dương Thị Thúy (KA14)

Nhà thuốc Thúy Ngọc – Dương Thị Thúy (KA14)

Số 1014 Tổ 2A, Phố Cò, Sông Công, Thái Nguyên (đối diện cổng viện C Thái Nguyên)