Nhà thuốc Thu Tịnh

Nhà thuốc Thu Tịnh

Tổ 3, Phường Thắng Lợi, Thành Phố Sông Công, Thái Nguyên