Nhà thuốc Thành Thoa

Nhà thuốc Thành Thoa

Xóm Đấp 3,xã Đắc Sơn, Thị Xã Phổ Yên, Thái Nguyên