Nhà thuốc Phượng Lê

Nhà thuốc Phượng Lê

435 Đường Quang Trung, Thành Phố Thái Nguyên