Nhà thuốc Mùi Phúc

Nhà thuốc Mùi Phúc

Phố Chợ I, Thị Trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên