Nhà thuốc Lương Mến 2

Nhà thuốc Lương Mến 2

Tổ 10, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Thái Nguyên