Nhà thuốc Linh Linh

Nhà thuốc Linh Linh

Kiot 1 Chợ Tê Ba Nhất, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên