Nhà thuốc Hoàng Hiền

Nhà thuốc Hoàng Hiền

185 Bến Oánh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên