Quầy Thuốc Phúc Ngọc

Quầy Thuốc Phúc Ngọc

Chợ Gạch, Thôn Minh Thành, Tân Học, Thái Thuỵ, Thái Bình