Quầy Thuốc Hiền Minh

Quầy Thuốc Hiền Minh

Ngã tư Đông Minh, Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình