Nhà Thuốc Kim Phượng

Nhà Thuốc Kim Phượng

209 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình