Bệnh viên đa khoa Lâm Hoa – Hưng Hà

Bệnh viên đa khoa Lâm Hoa – Hưng Hà

Thôn Đồng Lạc, Xã Minh Khai, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình