Quầy thuốc Thanh Ngọc

Quầy thuốc Thanh Ngọc

Ấp Bàu Vừng, Xã Phước Trạch, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh ✅