Quầy thuốc Thanh Hà

Quầy thuốc Thanh Hà

Ô1 Lê Hồng Phong, KP Thanh Hà, Thị trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh