Quầy thuốc Lê Khanh

Quầy thuốc Lê Khanh

Ngã 4 Trảng Lớn, Xã Thái Bình, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh