Nhà thuốc Nhật Thiên

Nhà thuốc Nhật Thiên

Chợ Tân Biên, Thị Trấn Tân Biên, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh