Nhà thuốc Mỹ Quý

Nhà thuốc Mỹ Quý

Số 10, Khu phố An Hội, Phường An Hòa, Thị xã Trảng Bảng, Tỉnh Tây Ninh