Nhà thuốc Anh Thư 2

Nhà thuốc Anh Thư 2

Ấp Phước Đức, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh